Zemljevid Fotografi

Deleži od prodaje

Vezani na zakupljen obseg avtorskih pravic paketa

(ob posameznem nakupu/prenosu fotografije)

 

a. paket Mini

i.   1 leto (150€ / 100 = 1,50€ BRUTO - 22% DDV = 1,2295€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

0,369 €

40%

0,492 €

50%

0,615 €

60%

 

70%

 

 

ii.   6 mesecev (170€ / 100 = 1,70€ BRUTO - 22% DDV = 1,3934€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

0,4180 €

40%

0,5574 €

50%

0,6967 €

60%

 

70%

 

 

iii.   3 mesece (180€ / 100 = 1,80€ BRUTO - 22% DDV = 1,4754€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

0,4426 €

40%

0,5902 €

50%

0,7377 €

60%

 

70%

 

 

iv.   1 mesec (190€ / 100 = 1,90€ BRUTO - 22% DDV = 1,557€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

0,4671 €

40%

0,6228 €

50%

0,7785 €

60%

 

70%

 

 

b. paket MAXI

i.   1 prenos (150,00€ BRUTO - 22% DDV = 122,9508€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

36,885 €

40%

49,180 €

50%

61,475 €

60%

 

70%

 

 

ii.   3 prenosi (210€ / 3 = 70,00€ BRUTO - 22% DDV = 57,377€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

17,213 €

40%

22,951 €

50%

28,688 €

60%

 

70%

 

 

iii.   30 prenosov (1500€ / 30 = 50,00€ BRUTO - 22% DDV = 40,9836€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

12,295 €

40%

16,393 €

50%

20,492 €

60%

 

70%

 

 

c. OSNOVNI paket

i.   3 prenosi (35€ / 3 = 11,666€ BRUTO - 22% DDV = 9,563€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

2,8689 €

40%

3,8252 €

50%

4,7815 €

60%

 

70%

 

 

ii.   30 prenosov (150€ / 30 = 5,00€ BRUTO - 22% DDV = 4,098€)

% IZPLAČILA OD PRODAJE

€ IZPLAČANIH AVTORJU

30%

1,2284 €

40%

1,6392 €

50%

2,0490 €

60%

 

70%

 

 

 

Naša želja je, da postopoma ukinemo nižje razrede za izplačila in tako vsem, ki prispevajo svoja avtorska dela

omogočimo 70% delež. Skupaj nam bo uspelo! Za informacije o izplačilu avtorskega honorarja si oglejte Primer izplačila.