Zemljevid Fotografi

Primer izplačila

Za obračun avtorskega honorarja potrebujemo od prejemnika plačila naslednje podatke:

- ime in priimek (kot je to zapisano v osebni izkaznici ali potnem listu – primer: Sandi ni Sandi, vendar je Aleksander)

- naslov

- davčna številka

- številka osebnega računa

- izjava osebe, da je ali da ni obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana s polnim delovnim časom oziroma zavarovalnim časom, uživalec pokojnine, dijak, študent (oseba mora podati izjavo, da je ali da ni zavarovana po 18. členu ZPIZ-2)

 

18. člen

(drugo pravno razmerje)

1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

2) Kot delo iz drugega pravnega razmerja iz prejšnjega odstavka se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

3) Ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena tega zakona se oseba zavaruje na podlagi 18. člena tega zakona, če ni zavarovana po določbah 14. do 17. člena, 19. ali 25. člena tega zakona.

 

 

Na osnovi izjave se naredi obračun. Imamo dve vrsti obračuna:

a) Osebe, ki so polno PIZ zavarovane (torej zaposlene), upokojenci, študentje in dijaki.

Recimo, da si želite izplačati sredstva od prodaje slik in bruto bruto znesek na vašem uporabniškem računu znaša 100€.

- akontacija dohodnine 19,12 €

- prispevek delodajalca za PIZ 8,09 €

- prispevek delodajalca za ZZ 0,48 €

- prispevek delojemalca za ZZ 5,81 €

- neto izplačilo 66,50 €

- skupni stroški (torej bruto bruto) 100,00 €

 

b) Osebe, ki niso polno PIZ zavarovane, niso upokojene in niso študenti ali dijaki.

Recimo, da si želite izplačati sredstva od prodaje slik in bruto bruto znesek na vašem uporabniškem računu znaša 100€.

- akontacija dohodnine 15,58 €

- prispevek delodajalca za PIZ 8,09 €

- prispevek delodajalca za ZZ 0,48 €

- prispevek delojemalca za PIZ 14,18 €

- prispevek delojemalca za ZZ 5,81 €

- neto izplačilo 55,86 €

- skupni stroški (torej bruto bruto) 100,00 €

 

Faktor za preračun iz bruto bruto, v bruto je 1,0938.

Se pravi bruto bruto je 100,00€. Da izračunaš bruto, moraš ta znesek deliti z 1,0938.

Avtorski honorar v primeru izplačila 100,00 € znaša 91,42 €.

 

Upravitelj si pridržuje pravico, da avtorju zaračuna stroške transakcije pri izplačilu zaslužkov avtorjev, v višini 1€ za izplačila avtorjem na banke v EU in 5€ avtorjem, ki nimajo bančnega računa v EU. Neto znesek za izplačilo bo zmanjšan le za navedene stroške izplačila!

 

Izračuni temeljijo na zakonski podlagi, ki je bila v veljavi v avgustu 2015.

Spremembe zakona, lahko privedejo do začasnih nepravilnosti v informativnih izračunih.

Seznani se s pogoji uporabe!

Avgust, 2015